1c oudste lammeren Nationale keuring te Leusden 2018

1b jeugdgeit Open show Den Ham 2019

1b jeugdgeit Nationale keuring te Leusden 2019

1c oudere geit Nationale keuring te Leusden 2022

Louelza van het Kastelendorp OAM146